... VODENJE
GUIDING

... Imam opravljen izpit za turisticnega vodnika pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma Turisticno gostinski zbornici.

Poleg obicajnega vodenja sodita med pomembnejse dosezke na tem podrocju:

I'm holder of National Tourist Guide Licence issued by the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Tourism and Hospitality Chamber.

Beside regular guiding two achievements are worthy of special notion:

LETNA EKSKURZIJA FSG 2008

V letih 2007 in 2008 sem ob pomoci Charlesa Blackwooda pripravil in v maju 2008 ob logisticni izvedbi zavoda Ad Pirum vodil redno letno ekskurzijo mednarodnega utrdboslovnega zdruzenja FSG (The Fortress Study Group)
vec >>>

KNJIGA:
"UTRDBE NA SLOVENSKEM"

V letu 2008 sta pri zavodu Ad Pirum izsli prva in druga, razsirjena izdaja moje dvojezicne knjige "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications", ki je koncipirana tudi kot turisticni vodnik za vse, ki jih zanima utrdbena dediscina.
vec >>>

.

.

.

.

ANNUAL FSG EXCURSION 2008

In the years 2007 and 2008, generously helped by Mr. Charles Blackwood, I prepared and in May 2008, with irreplaceable logistic support by the Ad Pirum institute, I led the annual excursion of the international fortification studies association FSG (The Fortress Study Group).
more >>>

THE BOOK:
"SLOVENIAN FORTIFICATIONS"

In 2008 Ad Pirum Institute published the first and the second extended edition of my book "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications". The book is written in such a way that can also serve as a tourist guide for all those interested in Slovenian fortification heritage.
more >>>

.

.

.

.

NA VOLJO JE
DRUGA IZDAJA
KNJIGE
UTRDBE NA SLOVENSKEM

vec >>>

.

IDEALNO DARILO
ZA VALENTINOVO
ali zgolj
ZABAVNO BRANJE:
knjiga,
zbirka duhovitih esejev
o mosko - zenskih odnosih
avtorja Tadeja Goloba,
z naslovom
MOSKE SVINJE

vec >>>

.

NAZAJ

BACK


Copyright: Aleksander (Saso) Jankovic Potocnik, 2009
contact: