.
International Symposium at the 90th Anniversary of Signing the Rapallo Treaty
Mednarodni simpozij ob 90. obletnici podpisa rapalske pogodbe

Photo/Foto: Anton Marn
Archival photos/arhivske fotografije: Muzej Ziri,
12.11.2010

This page is part of the SiteO web site..

Exactly on the 90th anniversary of the signing in Villa Spinola (above) in Rapallo there took place an "International Symposium at the 90th Anniversary of Signing the Rapallo Treaty" in Ziri Museum in Ziri.

Organiser:
Ad Pirum - Institute for intellectual activities
Hosts:
Muzejsko drusvo Ziri (Ziri Museum Association) and Turisticno drustvo Ziri (Ziri Tourist Association).

Participants:
* Rok Klemencic, chairman of the Ziri Tourist Association
* prof. dr. Ljubo Lah, Fakulty of Architecture, University of Ljubljana
* Stjepan Loncaric, architect; chairman of Croatian National Fortification Studies Union (NUF), Croatia
* Captain mag. Zvezdan Markovic, custodian of the Military Museum of Slovenian Army (SV)
* Anton Marn, director of Ad Pirum Institute
* prof. Miha Naglic, chairman of Ziri Museum Association)
* Aleksander Jankovic Potocnik, head of Fortification Studies Department of the Ad Pirum Institude
* mag. Marko Stepec, Museum Councillor, Slovenian National Contemporary History Museum, Ljubljana
* prof. Tomaz Pavsic, author of the book "Ob stari meji" (Along the Old Border)
* David A.V. Thorpe, excavations manager and GARP co-director, Bristol University, Great Britain

V petek, 12. novembra 2010, natanko devetdeset let potem, ko je bila podpisana v vili Spiunola (na sliki zgoraj) v Rapallu , je v Muzeju Ziri (Tabor 2, Stare Ziri) potekal "Mednarodni simpozij ob 90. obletnici podpisa Rapalske pogodbe"

Organizator:
Ad Pirum - zavod za intelektualne dejavnosti
Gostitelja:
Muzejsko drusvo Ziri
Turisticno drustvo Ziri.

Sodelovali so:
* Rok Klemencic, predsednik Turisticnega drustva Ziri
* prof. dr. Ljubo Lah, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
* Stjepan Loncaric, arhitekt; predsedsik hrvaskega nacionalnega utrdboslovnega zdru¤zenja (NUF), Hrvaska
* stotnik mag. Zvezdan Markoviš, kustos vojaskega muzeja SV
* Anton Marn, direktor zavoda Ad Pirum
* prof. Miha Naglic, predsednik Muzejskega drustva Ziri
* Aleksander Jankovic Potocnik, vodja oddelka za utrdboslovje pri zavodu Ad Pirum
* mag. Marko Stepec, muzejski svetovalec Muzeja novejse zgodovine Slovenije
* prof. Toma¤ Pavsic, avtor knjige │Ob stari meji▓
* David A.V. Thorpe, GARP, direktor arheoloskih izkopavanj, Univerza v Bristolu, Velika Britanija

Above left:
Yugoslav and Italian border guards at the border crossing near Ziri.

Above right:
One of the consequences of Italian occupation were numerous trans-national love affairs and in some cases also marriages.

Zgoraj levo:
Jugoslovanski in italijanski granicar na mejnem prehodu izza Zirov, na cesti Ziri - Idrija.

Zgoraj desno:
Ena od posledic italijanske zasedbe so bile tudi stevilne mesane ljubezenske zveze. Nekatre so se koncale tudi s poroko.

"V petek 12.11.2010 bo minilo natanko devetdeset let od podpisa rapalske pogodbe, ki se je z novo mejo za cetrt stoletja neusmiljeno zarezala v slovensko narodno telo. Morda niti ne bi bila tako boleca, ce se ne bi v Italiji, ki ji je po prvi svetovni vojni pripadel zahodni del Slovenije, iredentizmu pridruzil se fasizem. Posledica je bilo neusmiljeno zatiranje vsega slovenskega. To, kot tudi druga politicna nasprotja med takratno Kraljevino Italijo in Kraljevino Jugoslavijo, je povzrocilo, da rapalska meja ni bila zgolj administrativna crta, ampak resnicna, tezko premostljiva ovira, ki je globoko posegla v zivljenja vseh okrog nje. Spremljal jo je pojav gradnje utrdb, ki so postale kolosalen pomnik nekemu obdobju ter predstavljajo, skupaj z mejniki in obmejnimi postojankami, slikovito kulturno-zgodovinsko dediscino. Ce temu pristejemo se obcasne, bolj ali manj prikrite poskuse nase zahodne sosede, da bi │staro mejo▓, kot je rapalsko mejo opisal prof. Tomaz Pavsic, opredelili za edino pravo, potem se zdi, da je razlogov za strokovno srecanje o rapalski meji vec kot dovolj."

.

.

.

.

.

<