.
FORTIFIED LJUBLJANA - THE RING OF WIRE
UTRJENA LJUBLJANA - ZICNI OBROC
.
EXHIBITION AND INSTALLATION
RAZSTAVA IN INSTALACIJA

Photos/fotografije: Rafael Marn

This page is part of the SiteO, edited by A.J.P.,
the fortifications dept. at the Ad Pirum Institute.


On September 12 2006 at 20.00 a new book by A.J. Potocnik will be presented and exhibition opened in the National Museum of Contemporary History of Slovenia in Ljubljana. The title is "Fortified Ljubljana - the ring of wire 1942-1945".

Both the book and the exhibition are with co-operation of the Museum realised by Ad Pirum Institute that has also organised the construction of the temporary model of the bunker in front of the museum.

This event has a deeper symbolic. To build the bunker bricks from buildings that were important part of architectural heritage but were recently demolished or are about to be torn down soon, were used. Bricks used for the bunker are to warn about the irreversibility of such looses. The author of the installation is Anton Marn.

12. septembra 2006 bosta ob 20.00 v Muzeju novejse zgodovine Slovenije predstavljena nova knjiga A.J. Potocnika in odprta spremljajoca razstava z naslovoma "Utrjena Ljubljana - zicni obroc okrog Ljubljane 1942-1945".

Dogodek je s sodelovanjem muzeja realiziral zavod Ad Pirum, ki je tudi izvedel gradnjo zacasnega modela bunkerja pred poslopjem muzeja.

Izdelava tega bunkerja ima globji pomen. za bunker so bile namrec uporabljene opeke, ki so nekoc sestavljale zgradbe, ki so bile pomemben del arhitekturne dedisceine, a so bile pred kratkim porusene, ali pa so tik pred rusitvijo. Vgrajene opeke naj opozorijo na nepovratnost taksnih izgub. Avtor instalacije je Anton Marn.

The model of the bunker, slightly reduced in size, was built by four doctors of science, two architects, one economist and many engineers. Quite possibly the most qualified team that has ever constructed any bunker.

Model bunkerja v nekoliko pomanjsani velikosti so gradili stirje doktorji znanosti, dva arhitekta, ekonomist in vrsta inzenirjev. Zelo mogoce najbolj izobrazena ekipa, ki je kdajkoli gradila kak bunker!

Pred leti obnovljeni izvirni italijanski bunker.

Original bunker restored years ago.

Home