.
REVIEWS - - RECENZIJE

Miha Naglic:
THE HERITAGE OF THE RAPALLO BORDER
in Slovenian

Miha Naglic:
DEDISCINA RAPALSKE MEJE
v Slovenscini

back - nazaj

Marko Simic:

UTRDBI POD ROMBONOM

312 pages long, splendidly written and richly illustrated book about Fort Kluze and Fort Herman
in Slovenian, available from Zalozba Rombon: rombon@msimic.com

Marko Simic:

UTRDBI POD ROMBONOM

312 strani dolga, odlicno napisana in bogato ilustrirana knjiga o utrdbah Kluze in Fort Herman
v slovenscini, zalozba Rombon: rombon@msimic.com

back - nazaj

Aleksander Jankovic Potocnik:
RUPNIKOVA LINIJA IN ALPSKI ZID
Fortifying of Rapallo Border between 1932-1941,
in Slovenian, English summary

Aleksander Jankovic Potocnik:
RUPNIKOVA LINIJA IN ALPSKI ZID
Utrjevanje rapalske meje med letoma 1932 in 1941,
Slovenska, angleski povzetek

back - nazaj

Joe Kaufmann:
FORTRESS THIRD REICH Overview of German fortifications built or used by Germans during the WW2.

Joe Kaufmann:
FORTRESS THIRD REICH Pregled utrdb, ki so jih zgradili ali uporabili Nemci med drugo svetovno vojno.

back - nazaj

Past events and topics - archive 2003

Home

Copyright: Saso Jankovic Potocnik, 2009,
Tel:+386 (0)1 568 66 71

.

We've had This counter provided for free from HTMLcounter.com! hits today!

.

.