!!!
Since November 2008 there's available new revised edition!
Od novembra 2008 je na voljo nova, dopolnjena izdaja!
.

SLOVENIAN FORTIFICATIONS
UTRDBE NA SLOVENSKEM
Aleksander Jankovic Potocnik

May / November, 2008

This page is part of the SiteO web site.


.

Compared to the First Edition the second edition of the book "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications" with subtitle "A Guide to Fortifications in Slovenia and Surrounds" represents even more comprehensive fortification heritage of Slovenia and neighbouring regions.

Apart from:
- the Rupnik Line
- the eastern part of Vallo Alpino
- Roman fortification system of Claustra Alpium Iuliarum
- forts of Gradisca and Palmanova
- Isonzo (Soca) Front
- former Carinthian forts
- Bunkermuseum at Wurzenpass
- Fotresses of Pula
- castles along the Krka river valley
it includes also:
- counter-Turkish fortifications
- castles along the Kolpa river

and 11 rather than original 6 itineraries.

The book has 144 pages, 119 colour photos, 10 archive photos, 26 maps, plans and sketches and 26 illustrations. It is published bilingually in SLOVENIAN and ENGLISH language. In his work the author was aided by contributions from:
prof.dr. Peter Fister
Igor Sapac
Marko Frelih
Matej Zupancic
Vladimir Tonic
Rafael Marn
and others ...

The book was edited by Anton Marn and the English version by Charles Blackwood and designed by Anton Marn. Foreword was contributed by Jadran Sterle.

The book was published by Ad Pirum Institute.

First edition has been sold out.

MORE INFO and ORDERS.

Za razliko od prve izdaje predstavlja druga izdaja knjige "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications" se bolj celovit pregled utrdbenih sistemov na Slovenskem. Vsebinam, ki jih je prdstavila prva izdaja, gre za:

- Rupnikovo linijo
- vzhodni del Alpskega zidu
- zapore rimskega utrdbenega sistema Claustra Alpium Iuliarum
- utrjeni mesti Gradisce in Palmanova
- Sosko fronto
- trdnjave nekdanje Koroske
- Bunkerski muzej na Korenskem sedlu
- puljske utrdbe
- gradove ob Krki
smo dodali se:
- protiturske tabore in
- gradove ob Kolpi

Namesto 6 pa je sedaj v knjigi 11 itinerarjev.

Knjiga obsega 144 strani, ima 119 barvnih in 10 arhivskih fotografij, 26 zemljevidov, nacrtov in skic ter 26 ilustracij.

Avtorju so s svojimi prispevki izdatno pomagali:
prof.dr. Peter Fister
Igor Sapac
Marko Frelih
Matej Zupancic
Vladimir Tonic
Rafael Marn
in drugi ...

Knjigo sta uredila Anton Marn (slovenska) oziroma Charles Blackwood (angleska verzija). Oblikoval jo je Anton Marn.

Knjiga je dvojezicna: v SLOVENSCINI IN ANGLESCINI.

Izdal jo je zavod Ad Pirum.

VEC INFORMACIJ IN NAROCILA.


.

.