!!!
Since November 2008 there's available new revised edition!
Od novembra 2008 je na voljo nova, dopolnjena izdaja!
.

SLOVENIAN FORTIFICATIONS
UTRDBE NA SLOVENSKEM
Aleksander Jankovic Potocnik

May / maj, 2008

This page is part of the SiteO web site.


.

Designed originally as a reference material for the Fortress Study Group's (FSG) annual tour in 2008 (taking place in Slovenia) the book "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications" with subtitle "A Guide to Fortifications in Slovenia and Sourrounds" represents the very first and rather useful guide to fortification heritage of Slovenia and neighbouring regions.

In six itinereraies it introduces reader to:
- the Rupnik Line
- the eastern part of Vallo Alpino
- Roman fortification system of Claustra Alpium Iuliarum
- forts of Gradisca and Palmanova
- Isonzo (Soca) Front
- former Carinthian forts
- Bunkermuseum at Wurzenpass
- Fotresses of Pula
- castles along the Krka river valley
and others...

The book has 112 pages, 93 colour photos, 10 archive photos, 18 maps, plans and sketches and 16 illustrations. It is published billingualy in SLOVENIAN and ENGLISH language.

The book was published by Ad Pirum Institute.

First edition has been sold out.

MORE INFO and ORDERS.

Izvirno napisana kot referencno gradivo za redno letno ekskurzijo mednarodnega utrdboslovnega zdruzenja FSG (Fortress Study Group), ki je bila maja 2008 v Sloveniji, predstavlja knjiga "Utrdbe na Slovenskem / Slovenian Fortifications" s podnapisom "Vodnik po utrdbah v Sloveniji in bliznji okolici" prvi in hkrati vsestransko uporaben vodnik po utrdbeni dediscini pri nas in v sosednjih pokrajinah.

Skozi sest izbranih itinerarjev predstavi knjiga bralcu:
- Rupnikovo linijo
- vzhodni del Alpskega zidu
- zapore rimskega utrdbenega sistema Claustra Alpium Iuliarum
- utrjeni mesti Gradisce in Palmanova
- Sosko fronto
- trdnjave nekdanje Koroske
- Bunkerski muzej na Korenskem sedlu
- puljske utrdbe
- gradove ob Krki
in druge...

Knjiga obsega 112 strani, ima 93 barvnih in 10 arhivskih fotografij, 18 zemljevidov, nacrtov in skic ter 16 ilustracij. Knjiga je dvojezicna: v SLOVENSCINI IN ANGLESCINI.

Izdal jo je zavod Ad Pirum.

Prva izdaja knjige je posla.

VEC INFORMACIJ in NAROCILA.


.

.