SiteO covering Central and
Southern Eastern Europe,

edited by A.J.Potocnik,
of the fortifications dept.
at the Ad Pirum Institute.


International Gathering at the 91th Anniversary of the Rapallo Border.
Mednarodni simpozij ob 91. obletnici podpisa rapalske pogodbe.


LATEST:
AKTUALNO:

Left - levo:
SYMPOSIUM ABOUT RAPALLO BORDER
SIMPOZIJ O RAPALSKI MEJI
12.11.2011

Right - desno:
THE LAST IMPERIAL FUNERAL
ZADNJI CESARSKI POGREB
16.7.2011


THE LAST IMPERIAL FUNERAL IN VIENNA
ZADNJI CESARSKI POGREB NA DUNAJU
CURRENT:
NOVICE:


FRANJA HOSPITAL RECONSTRUCTION
OBNOVA BOLNICE FRANJA


WORKSHOP IN LOGATEC:
DELAVNICA V LOGATCU
14.9.2009


FSG TOUR - SLOVENIA 2008:
LETNA EKSKURZIJA FSG - SLOVENIJA 2008

Raf's photo-report on
Ad Pirum's Exhibition
at the Ministry of Defence.
Rafova foto-reportaza o
Ad Pirumovi razstavi
na Ministrstvu za obrambo.
23.6.2009

photo/foto: Rafael Marn

Ad Pirum's Exhibition
about Fortifications in Slovenia
at the MINISTRY OF DEFENCE

Ad Pirumova razstava o slovenskih utrdbah
na MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
23.6.2009

photo/foto: Rafael Marn

"C.inKr. manevri" pod gardom Konopiste
"K.u.K. Maneuvres" at the Konopiste castle
23.5.2009

Porocilo z otvoritve razstave
"KOZJANSKE PRAVLJICE"
na gradu Podsreda

Report from the Opening of the exhibition
"KOZJE FAIRY TALES"
at the Podsreda castle
pomlad/spring 2009

Porocilo z otvoritve razstave
"UTRDBE NA SLOVENSKEM"
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA

Report from the Opening of the exhibition
"SLOVENIAN FORTIFICATIONS"
ARCHITECTURE MUSEUM LJUBLJANA
25.3.2009

"UTRDBE NA SLOVENSKEM"
exhibition in/razstava v
ARHITEKTURNEM MUZEJU LJUBLJANA
ARCHITECTURE MUSEUM LJUBLJANA
25.3.2009

Zlatko Devedzic poroca:
News by Zlatko Devedzic
Muzil opened for public
Muzil odprt za javnost

avtor/author:
Oswald Schwitter.

Invitation to visit renewed site
Vabljeni k obisku prenovljene strani:
Fortifications in Switzerland
Utrdbe v Svici

avtor/author:
Oswald Schwitter.

"UTRDBE NA SLOVENSKEM"
EXHIBITION IN LOGATEC
RAZSTAVA V LOGATCU
26.11.2008

NEWS ABOUT FORT MUZIL
NOVICA O FORT MUZIL
PULA-2008

POSTCARD FROM BANGKOK
RAZGLEDNICA IZ BANGKOKA
FORT MAHKAN

POSTCARD FROM MALAYSIA
RAZGLEDNICA IZ MALEZIJE
FORT CORNWALLIS

NEW REGIONAL SITEO
NOVA STRAN SITEO
20.2.2008

ZELJAVA UNDERGROUND AIRPORT
PODZEMNO LETALISCE ZELJAVA

LEPENA FORTS
UTRDBE V LEPENI

KARL LUDWIG FUNERAL
POGREB KARLA LUDVIKA
12.1.2008

LATEST ON EVICTION OF ZLATKO DEVEDZIC
ZADNJE O DELOZACIJI ZLATKA DEVEDZICA
1.12.2007

EVICTION OF ZLATKO DEVEDZIC
DELOZACIJA ZLATKA DEVEDZICA
14.11.2007

IR17 at the KRN LAKE MARCH
IR17 na SPOMINSKEM POHODU NA KRN
10.11.2007

REDIPUGLIA RE-ENACTMENT
PONAZORITEV V SREDIPOLJU
3.-4.11.2007

CZECH RE-ENACTMENTS
IN 2007
CESKE PONAZORITVE


MULTITUDE GREETED THE
AUGUST PRESENTATION OF
THE IR17 IN LJUBLJANA
MNOZICA PRICAKALA
AVGUSTOVSKO PREDSTAVITEV
IR17 NA LJUBLJANSKI PROMENADI

REKA HRON
THE HRON RIVER

IR17 at LJUBLJANA PROMENADE
IR 17 na LJUBLJANSKI PROMENADI


.
.
.

PAST EVENTS AND TOPICS

REPORTS:
REPORTAZE:

2. MEDNARODNI POSVET O RAPALSKI
MEJI
2nd RAPALLO BORDER INTERNATIONAL SYMPOSIUM


1. MEDNARODNI POSVET O RAPALSKI
MEJI
1st RAPALLO BORDER INTERNATIONAL SYMPOSIUM


FORTE VERENA
TRDNJAVA VERENA


FORTE MASO
TRDNJAVA MASO


Bunkers at Ljubelj
Bunkerji na Ljubelju


Ad Pirum Exhibition at Ministry of Defence
Razstava zavoda Ad Pirum na MORS

pic
Solta
Report by Lovro Cepelak, NUF-Pula
Porocilo pripravil Lovro Cepelak, NUF-Pula

"IR17" pred ministrico za obrambo
IR17 re-enactors meet the Minister of Defence
17.9.2009

NEW
NOVO
pic
NUF-Pula has got it's own web site.
NUF_pula ima lastno spletno stran.

Report by Lovro Cepelak (NUF-Pula)
Porocilo pripravil Lovro Cepelak (NUF-Pula):
pic
YPA unferground communication base at Velebit
Podzemna komunikacijska baza JLA na Velebitu

News from Zlatko:
new explorations.
Novice od Zlatka:
nova raziskovanja:
Coastal battery Unije
Obalna baterija Unije
pic

Coastal battery Ilovik
Obalna baterija Ilovik
pic

Unferground base Zeljava - second fold
Podzemna avio-baza Zeljava - drugic!
Report: Zlatko D.

FORT MUSIL
Pula - Pulj
by Zlatko D.

"VIRIBUS UNITIS"
Contest at Fort Bourguignon
tekmovanje pri Fort Bourguignonu
27.6.2009
report: Zlatko Devedzic

Zlatko Devedzic at Vis
Zlatko Devedzic na Visu
summer/poletje 2009

Clani ZD IR 17 pocastili
judenburske zrtve
Members of IR17
"paid tribute to Judenburg Victims
14.5.2009

IR 17 in razstava
"UTRDBE NA SLOVENSKEM"
IR17 and the exhibition
"SLOVENIAN FORTIFICATIONS"
24.1.2009

GORENJSKI GLAS reports about FSG tour and the book "Slovenian Fortifications"
GORENJSKI GLAS poroca o ekskurziji FSG in knjigi "UTRDBE NA SLOVENSKEM"

The report about the
IR17 Re-enactment Group
in the year 2008

Porocilo o delu
ponazoritvene skupine IR17
v letu 2008.

AN UNFORGETTABLE AFTERNOON:
A reception of the IR17 MH Group by the nameholder of the original 17th Regiment,
Dr. Otto von Habsburg.

NEPOZABNO POPOLDNE
Sprejem clanov skupine IR17 pri imejitelju pravega 17. pespolka, Dr. Otu Habsburskemu.
15.9.2007

"Blosdorf 1915"
Mladejev 2008
9.8.2008

"1313" visiting Otto von Habsburg
S "1313" pri Otonu Habsburskemu
30.6.2008

90th ANNIVERSARY OF THE END OF THE WW1
90. OBLETNICA KONCA 1. SV. VOJNE
12.6.2008

MEETING THE PRINCE OF BAVARIA
SRECANJE Z BAVARSKIM PRINCEM
Kanin 24.3.2008

OLDTIMER SKI RACE
TEKMA STARODOBNIKOV
Kanin, 24.3.2008

INHABER'S GREETINGS
IMEJITELJEVA VOSCILA
11.1.2008

"NCO exam"
"podcastniski izpit"
1.3.2008

TOURING KRAS FORTIFICATIONS
OGLED UTRDB NA KRASU
2.3.2008

IR17 GETTING TO AND FRO
IR17 THA IN NAZAJ
12.1.2008

VITOVLJE TORCH MARCH
POHOD Z BAKLJAMI
29.12.2007

RAVENNA CASTLE
GRAD V RAVENNI
3.-4.11.2007

THE RUPNIK LINE REVIVED
EX RAPALLO BORDER TRAIL
POHOD OB RAPALSKI MEJI

NOVA ZBIRKA V ZIREH
NEW COLLECTION IN ZIRI

BUNKERMUSEUM OPENS AGAIN
BUNKERSKI MUZEJ SPET ODPRT

JAVORCA MEMORIAL
SLOVESNOST NA JAVORCI

.

----

NEW BOOKS, ETC.:
NOVE KNJIGE, IPD:

PO SLEDEH ERNESTA HEMINGWAYA
(Trailing Ernest Hemingway)

FORTIFYING EUROPE'S SOFT UNDERBELLY
(Merriam Press, U.S.A.)


RUPNIKOVA LINIJA
odkrivanje utrdb ob rapalski meji
(Discovering Fortifications along the Rapallo Border)

IZSLA JE KNJIGA BASNI
MATEJE PERPAR
DISECI DIHUR

.

vec >>>

.

IZSLA JE KNJIGA BASNI
MATEJE PERPAR
KLOTILDINI KLOBUKI

.

vec >>>

.

NEW - NOVO
NEW SECOND REVISED EDITION
NOVA DOPOLNJENA IZDAJA

SLOVENIAN FORTIFICATIONS
UTRDBE NA SLOVENSKEM

New book / nova knjiga:
In ENGLISH and SLOVENIAN
"UTRJENA LJUBLJANA"
"THE WIRE RING"
order form
narocilnica

New book / nova knjiga:
In ENGLISH and SLOVENIAN
"DEDISCINA RAPALSKE MEJE"
"THE RAPALLO BORDER HERITAGE"
by Miha Naglic

The book about the fortifications of thirties in Slovenia.
(with the adequate English summary) already sold out.
Naklada knjige o utrdbenih sistemih tridesetih let na Slovenskem je prakticno ze posla.

RUPNIKOVA LINIJA IN ALPSKI ZID


duhovita knjiga
Tadeja Goloba
MOSKE SVINJE

.

Splendid new book:
Odlicna nova knjiga
UTRDBI POD ROMBONOM


By making available some server space this site was made possible by:

.

Copyright for Ars-Cartae: Aleksander Jankovic Potocnik, 2005,
Site 0 design used with permission by Joe Kaufmann, 2003,

contact: