.

KAJ SO
ILUSTRIRANI KRAJINSKI
ZEMLJEVIDI?

Ilustrirani krajinski zemljevidi (ang. "pictorial maps") so likovna dela, ki jih zaradi visoke stopnje informativnosti in uporabnosti lahko uvrstimo tudi med izdelke uporabne umetnosti. Na nekoliko karikiran, a zelo pregleden na╦in prikazujejo kulturne, naravne in turisti╦ne znamenitosti.

Pri krajinskih ilustriranih zemljevidih je najpomembnejsi objekt in njegova umes╦enost v pokrajino. Uporabljajo se takrat, ko Šelimo radovedneŠa na ╦im laŠji na╦in voditi do dolo╦enih znamenitostih ali mu posredovati ╝e dodatna sporo╦ila o zna╦aju kakega kraja oz. obmo╦ja in njegovih kulturnih (grad, cerkev, spomenikŐ), naravnih (jezero, pragozd, vrhŐ), rekreativne (kolesarske, pespoti, kopalis╦aŐ) vsebinah.

PREDNOSTI


Ilustrirani krajinski zemljevidi so u╦inkovito promocijsko in oglasno sredstvo. Njihove prednosti pred drugimi vrstami zemljevidov so:

- Uporabnost:
lahko ga uporablja vsak ne glede na svoje sposobnosti branja zemljepisnih kart.

- Preglednost:
uporabnika usmeri k cilju in ga ne obremenjuje z nepomembnimi podrobnostmi.

- Privla╦nost:
uporabnika pritegnejo z duhovitostjo, nevsakdanjim in netipi╦nim videzom.


UPORABA

Ilustrirane krajinske zemljevide v celoti ali njihove dele uporabljamo v najrazli╦nejsih promotivnih orodjih:

- Prospekti
- Spletne strani
- Oglasne tabla
- Stenski zemljevidi
- Razglednice
- Zavijalni papir
- Prti╦ki
- Majice
- CD
- poslovna darila

NAROCILA

Avtor: Aleksander Jankovic Potocnik
Tel/fax: 386 1 568 6671
GSM 386 41 882 707
e-mail: ajp(et)amis.net

NAZAJ

Copyright: Saso Aleksander Jankovic, 2000, AJStudio

This counter provided for free from HTMLcounter.com!
Day Counter
We've had This counter provided for free from HTMLcounter.com! hits today!