.
KuK BiH IR No1 (Gardekorps) and IR 17
at Karst (Carso)

KuK BiH IR No1 (Gardekorps) inIR 17
Na Krasu


This page is part of the SiteO web site.

The following pictures represents guests from Czech Republic and Sloivenia, the K.u.K. BIH IR No1, Gardekorps and IR 17 Group of Ljubljana

Photos are by Gianni Sclaunich

Naslednje fotke predstavljajo goste iz Ceske Republike in Slovenije,K.u.K. BIH IR No1, Gardekorps in Skupino IR 17 iz Ljubljane

Fotke je posnel Gianni Sclaunich

.

.

The picture below represents IR 17 in it's then full strenght (2005). Na spodnji sliki je skupina IR 17 v takratni polni zasedbi (2005).

.

Home