.

IR17 - A SUCCESSFUL AUGUST PRESENTATION
AT LJUBLJANA PROMENADE

IR17 - USPELA AVGUSTOVSKA PREDSTAVITEV
NA LJUBLJANSKI PROMENADI

26.8.2007
.


.

The third in a row presentation of the Ljubljana Infantry Regiment No17"Kranjski Janezi" took place on Sunday, August 26th. This time the re-enactment group "IR17 Kronprinz" was expected by a multitude of onlookers who applauded eagerly to their parade. As before the presentation included two panel exhibition, drill demonstration and lectures about regiment's history by IR17 members and Marko Stepec, who also prepared slide show of archive photographs.

Tretja predstavitev 17. ljubljanskega pespolka "Kranjskih Janezov" je bila v nedeljo, 26. avgusta. To pot je ponazoritveno skupino IR17 Cesarjevici na tivolski promenadi pricakala mnozica gledalcev, ki so navduseno ploskali nastopu. Tudi to pot je predstavitev zajemala razstavo na dveh panojih, demonstracijo drila in predavanja o zgodovini polka, ki so jih imeli clani IR17 in Marko Stepec, ki je v Muzeju novejse zgodovine Slovenije pripravil tudi projekcijo arhivskih fotografij.

.

Left: this pictures, taken during pause at the previous parade (15.7.) shows how refreshing drinks were brought to re-enactors by the enthusiastic citizens. Right: brave musicians of the "Little Town Brass Band" added significantly to the atmosphere.

Levo: slika, posneta med nastopom 15.7. odraza navdusenje mescanov, ki so med odmorom ponazoritvenike osvezili s hladnim pivom. Desno: imenitni glasbeniki "Male mestne godbe" so odlocilno prispevali k pravemu vzdusju.

"Kranjski Janezi", re-enactors of the IR17 group in their light grey-blue uniforms wearing characteristic 17th regiment's brick-red colours.

The event was organised by Ad Pirum Institute and supported by Slovenian Contemporary History Museum and Ljubljana Tourist Board. It was combined with the concert of the "Little Town Brass Band"

Two next presentation will take place in Jakopicevo sprehajalisce on September 16th at 11 am.

More: Ad Pirum Institute.

Photos by Bojan Dovc and IR17 re-enactment group

"Kranjske Janeze", clane ponazoritvene skupine IR17 v znacilnih svetlih sivo-modrih uniformah z znacilnimi opecno rdecimi nasitki 17. pespolka.

Prireditev je organiziral zavod Ad Pirum, podprla pa sta jo Muzej novejse zgodovine Slovenije in Zavod za turizem Ljubljana. Kombinirana je bila s promenadnim koncertom Male mestne godbe.

Naslednja predstavitev bo v ljubljanskem Jakopicevem sprehajaliscu 16. septembra ob 11. uri

Vec: Zavod Ad Pirum.

Fotografije: Bojan Dovc in clani ponazoritvene skupine IR17

-o-

...


...