.

IR17 AT LJUBLJANA PROMENADE
IR17 NA LJUBLJANSKI PROMENADI
1.7., 15.7., 26.8., 16.9. 2007
.


.

On Sunday Julj 1st and 15th the re-enactment group "IR17 Kronprinz" organised presentation of the 17th regiment of "Kranjski Janezi" at Ljubljana promenade. It included two pannel exhibition, drill demonstration and lectures about regiment's history (Marko Stepec, Klement Mal in Marko Negrieski).

The event was organised by Ad Pirum Institute and supported by Slovenian Contemporary History Museum and Ljubljana Tourist Board.

The event was combined with the concert of the "Little Town Brass Band"

Two next presentations will take place in Jakopicevo sprehajalisce on August 26th and September 16th at 11 am.

Photos by Rafael Marn,
Ad Pirum Institute,
all rights reserved.

Na nedelji 1. in 15. julija je ponazoritvena skupina IR17 Cesarjeviciizvedla predstavitev 17. pespolka "Kranjskih Janezov" na ljubljanski promenadi. Predstavitev je zajemala razstavo na dveh panojih, demonstracijo drila in predavanja o zgodovini polka (Marko Stepec, Klement Mal in Marko Negrieski).

Prireditev je organiziral zavod Ad Pirum, podprla pa sta jo Muzej novejse zgodovine Slovenije in Zavod za turizem Ljubljana.

Prireditev je bila kombinirana s promenadnim koncertom Male mestne godbe.

Naslednji predstavitvi bosta v ljubljanskem Jakopicevem sprehajaliscu 26. avgusta in 16. septembra ob 11. uri

Fotografije: Rafael Marn,
Zavod Ad Pirum,
vse pravice pridrzane.

-o-

.

.

. .

-o-

.

-o-

...


...