...
Other Works by
Druga dela
SASO J.P.
(Aleksander Jankovic Potocnik)


FRANJA HOSPITAL

Illustrations for information panels.

BOLNISNICA FRANJA

Ilustracije za oznacevalne table.

KLOTILDA'S HATS

Bookby Mateja Perpar in Slovenian.

KLOTILDINI KLOBUKI

Knjiga basni Mateje Perpar.

CARTOONS FOR PLAYBOY MAGAZINE

Cartoons done for Slovenian edition of Playboy magazine.

KARIKATURE ZA PLAYBOY

Karikature za slovensko izdajo revije Playboy.

DRAGON'S JEWEL

Comic Strip for PIL magazine done after the old legend from Ziri about Lintvern - the water dragon.

ZMAJEV KRISTAL

Fantazijski strip o zirovskem lintvernu.

PICTORIAL MAPS

A gallery of pictorial maps of places in Slovenia and NE Italy.

ILUSTRIRANI KRAJINSKI ZEMLJEVIDI

Galerija zemljevidov krajev v Sloveniji in SV Italiji.

MUNDO THE BEAR

A series of illustrations for a story by Barbara Rogelj, published in Trobentica children magazine.

"MEDVEDEK MUNDO"

Ilustracije zgodb Barbare Rogelj, revija Trobentica.

"COMMERCIAL ART"

Some examples of design and so-called commercial art.

"OGLASEVALSKE ILUSTRACIJE"

Primeri oblikovanja in oglasevalskih ilustracij.

ILLUSTRATION & ANIMATION

A link to a personal site containing some of the older works.

.

.

.

.

.


GUEST GALLERY
(in alphabetical order)


Branko Drekonja
WW1 Recedue Sculptures
Branko Drekonja
Mladina Series


Top Of The Page.


CONTACT:
Aleksander (Saso) Jankovic Potocnik
Rodiceva 5a, SI 1131, Ljubljana
+386 1 568 6671
E-mail: ajp@amis.net


To the top of the page.

Site made possible by:

HOME

Copyleft: Aleksander (Saso) Jankovic Potocnik, 2005
contact: